Δωρεάν Διάγραμμα Human Design

Δεδομένα Διαγράμματος
  • Όνομα: {{chart.txtName}}
  • Ημμερομηνία Γέννησης: {{chart.birthDate}}
  • Τόπος Γέννησης: {{chart.birthPlace}}
  • Τύπος: {{chart.personType}}
  • Θεματική μη-εαυτού: {{chart.theme}}
  • Στρατιγική: {{chart.strategy}}
  • Εσσωτερική Εξουσία: {{chart.authority}}
  • Προφίλ: {{chart.profile}}
  • Σταυρός Ενσάρκωσης: {{chart.cross}}
  • Καθορισμός: {{chart.definition}}