Συμβουλευτική Μικρών Επιχειρήσεων (B G5)


Το B G5 είναι ένας επαναστατικός τρόπος για να παρακολουθήσεις τη λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης (3-5 ατόμων). Τα άτομα που αποτελούν αυτή την ενιαία επιχειρηματική ομάδα, έχει τις δικές της δυναμικές και ιδιότητες. Ανάλογα με το συνδυασμό των ανθρώπων, αυτή η δυναμική της ομάδας μπορεί να είναι λειτουργική ή δυσλειτουργική , επιτυχημένη ή όχι.
Υπάρχουν 12 επιχειρηματικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα άτομα μιας επιχείρησης, ώστε αυτή η εταιρεία να μπορεί να επιτύχει (Διοίκηση, δημόσιες σχέσεις, επίβλεψη, προγραμματισμός, υλοποίηση, λογιστικά, αξιοπιστία, όραμα, συντονισμός, κουλτούρα, ικανότητα, δέσμευση).
Μπορούμε να ελέγξουμε ποιες δεξιότητες ήδη υπάρχουν και ποιες όχι, καθώς και πώς είναι η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας. Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες και έχοντας ως πλεονέκτημα το επαγγελματικό μου υπόβαθρο, μπορώ να καθοδηγήσω την επιχείρησή σου σε ένα επιτυχημένο μέλλον.

Κόστος: Υπό συζήτηση


Request Reading Now

NewsLetter