Ανάλυση Παιδικής Ανάπτυξης


Όπως ο Ra Uru Hu (ιδρυτής του Human Design) έχει δηλώσει πολλές φορές, αυτή η γνώση είναι τελικά για τα παιδιά. Εάν ένα παιδί μπορεί να διαπαιδαγωγηθεί σύμφωνα με το σχέδιό του, τότε το επίπεδο των αρνητικών επιδράσεων που θα λάβει μπορεί να μειωθεί ουσιαστικά και ως εκ τούτου, να μπορεί να ζήσει ως ενήλικας με τις πραγματικές του δυνατότητες στη ζωή.
Σε αυτήν την ανάλυση, παρέχω στους γονείς πολλές πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο του παιδιού τους και κυρίως τους καθοδηγώ στο πώς πρέπει να του φερθούν έτσι ώστε να διαπαιδαγωγηθεί σύμφωνα με αυτό που είναι, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακαλύψει την πραγματική πορεία στη ζωή του.
Προαπαιτούμενο: Τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να έχει παρακολουθήσει την Προσωπική Βασική Ανάλυση και να ακολουθεί τη στρατηγική και την εσωτερική του εξουσία για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών.

Κόστος: € 150 (1.00-1.30 ώρα)

Request Reading Now

NewsLetter